«به من وحشیانه تجاوز کردند»: خشونت جنسی، سلاحی در دست جمهوری ‌اسلامی ایران برای سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»

نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری‌اسلامی ایران‌، اقدامات هولناکی از تجاوز جنسی فردی و گروهی و ‏سایر اشکال خشونت جنسی را علیه ‏زنان، مردان و کودکانی که در ارتباط با خیزش «زن، ‏زندگی، آزادی» از اواخر
شهریور تا اوائل دی‌ماه ۱۴۰۱‏بازداشت شدند، انجام دادند.عفو بین‌الملل دریافته که دادستان‌ها و قضات جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن و/یا پنهان کردن شکایات ‏آسیب‌دیدگان و استفاده از «اعترافات» آلوده به شکنجه برای محاکمه و محکوم کردن آسیب‌دیدگان به زندان یا ‏اعدام، با اعمال خشونت جنسی همدستی کرده‌اند.

Elegir un idioma para ver el informe

Descargar PDF