האפרטהייד הישראלי נגד פלסטינים : מערכת דיכוי אכזרית ופשע נגד האנושות

אמנסטי אינטרנשיונל ניתחה את כוונתה של ישראל ליצור ולהנציח מערכת של דיכוי ושליטה ביחס לפלסטינים ובחנה את מרכיביה המרכזיים: פיצול טריטוריאלי למובלעות; הפרדה ושליטה; נישול מאדמות ומרכוש; שלילת זכויות כלכליות וחברתיות. המסקנה שאליה הגיעה אמנסטי אינטרנשיונל היא שמערכת זו מגיעה לכדי אפרטהייד. כל בעלי הסמכות השיפוטית על הפשעים שבוצעו על מנת להנציח את מערכת האפרטהייד צריכים להיחקר.

Choose a language to view report

Download PDF