ایران – ویرانگران انسانیت :دستگیری‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران

در واکنش به اعتراضات سراسری در آبان ماه ۱۳۹۸، مقام‌ها و مسئولان ایرانی کارزاری برای سرکوب گسترده به راه انداختند که به دستگیری بیش از هفت هزار مرد، زن و کودک منجر شد
در پی مستندسازی روال‌های غیرقانونی کشتار معترضان و عابران در جریان اعتراضات، عفو بین‌الملل برخوردهای مقام‌ها و مسئولان ایرانی با دستگیرشدگان در رابطه با اعتراضات را مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه رسیده است که این مقام‌ها و مسئولان به طور گسترده و سازمان‌یافته به نقض شدید حقوق بشر، از جمله از طریق بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و نقض آشکار حق برخورداری از محاکمه عادلانه، اقدام کرده‌اند. علاوه بر افرادی که، در بسیاری از موارد به صورت مسالمت‌آمیز، در تجمعات اعتراضی شرکت کرده بودند، فعالان رسانه‌‌ای که حوادث مربوط به اعتراضات را پوشش می‌دادند، مدافعان حقوق بشر، از جمله فعالان حقوق اقلیت‌ها و همینطور شرکت‌کنندگان در مراسم یادبود جان‌باختگان اعتراضات، هدف حمله مقامات گرفتند.

Choose a language to view report

Download PDF