Research

„Treba nam podrška, a ne sažaljenje“: Posljednja šansa za pravdu za bosanskohercegovačke žrtve ratnog silovanja

Index Number: EUR 63/6679/2017

Dvije decenije nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, mnoge od procijenjenih 20.000 žena koje su bile podvrgnute silovanju i drugim oblicima seksualnog nasilja se još uvijek bore sa dubokim i razornim posljedicama ovih zločina. Ovaj izvještaj pruža sumornu sliku uslova u kojima danas žive mnogi preživjeli i ukazuje na to kako je kombinacija faktora rezultirala neuspjehom vlasti da žrtvama obezbijedi pravdu i reparaciju za zločine koje su pretrpjele.

Choose a language to view report

Download PDF

  • Bosnian
  • English
Download PDF