Research

Türkiye: Terörizmin finansmaninin önlenmesi hakkinda kanun, daha şimdiden sivil toplum üzerinde ‘caydirici etkiye’ yol açti: 7262 sayili kanun’un kâr amaci gütmeyen örgütlere etkisi

Index Number: EUR 44/4864/2021

Bu raporda Türkiye’deki sivil toplum örgütü temsilcilerinin, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un (“7262 sayılı Kanun”) etkileri hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir. Bu kanun, Mali Eylem Görev Gücü’nün (“FATF”) 2019 yılındaki tavsiyelerine bir yanıt olarak, Aralık 2020 tarihinde kabul edildi.

Choose a language to view report

Download PDF

  • English
  • Turkish
Download PDF