Polsce: “Byliśmy traktowani jak przestępcy”: Od atmosfery wrogosci po nękanie osób brosiących praw LGBTI

Podczas gdy w Polsce narasta atmosfera wrogości wobec osób LGBTI w Polsce niebezpiecznie się pogarsza, ci, którzy stają w obronie praw LGBTI, spotykają się z natychmiastową i wrogą reakcją aparatu państwowego. Ten raport dokumentuje historie tych, którzy stoją na straży praw osób LGBTI oraz represje, z którymi spotykają się za swoje pokojowe działania. W oparciu o raporty Amnesty International z 2017 i 2018 roku o wolności zgromadzeń, ukazujemy jak polskie władze nie tylko niewystarczająco chronią, ale wręcz nękają osoby LGBTI. Obrońcy i obrończynie ich praw LGBTI latami są ciągani po sądach za napis kredą lub powieszenie tęczowej flagi.

Choose a language to view report

Download PDF

  • English
  • French
  • Polish
Download PDF