Research

ДА ПРОМЕНИМ ЗАКОНИТЕ, ДА ПРОМЕНИМ СЪЗНАНИЕТО Противодействие на ПрестъПленията от омраза с мотив хомофобия и трансфобия

Index Number: EUR 15/001/2012

Choose a language to view report

Download PDF

  • Bulgarian
  • English
  • French
  • Spanish
Download PDF