Chce to více snahy – Etnická diskriminace romských dětí v českých školách

Romské děti v České republice již celá desetiletí zažívají v základním vzdělávání systematickou diskriminaci. Mnoho z nich je umisťováno do tzv. Základních škol praktických určených žákům s lehkým mentálním postižením. Děti v běžných školách jsou často segregovány ve výhradně romských školách a třídách nebo zažívají jiné druhy odlišného zacházení. Často se objevují zprávy o rasové šikaně a ostrakizaci ze strany neromských spolužáků nebo dokonce o otevřených předsudcích ze strany některých učitelů. Amnesty International vyzývá vládu, aby se jasně zavázala zabývat se tímto problémem a zahájila reformu, která bude otevřeně řešit etnické předsudky a diskriminaci.

Choose a language to view report

Download PDF