• Research

A Magyar bíróságok helyzete: Jogi változásoknak kell garantálniuk az igazságszolgáltatás függetlenségét Magyarországon

, Index number: EUR 27/3623/2021

A jelen kutatás úgy találta, hogy a magyar Országos Bírói Hivatal Elnökének ellensúly nélküli bírósági igazgatási hatáskörei továbbra is veszélyeztetik a bíróság függetlenségét és a jogállamiságot. Noha az európai intézmények többször felszólították a magyar kormányt, hogy ellensúlyozza az OBH Elnökének a bírósági vezetők kinevezésére és más területekre vonatkozó hatásköreit, valamint hogy erősítse meg az Országos Bírói Tanácsnak az OBH Elnökének felügyeletére irányuló jelenleg gyenge hatáskörét, ez idáig nem történt meg.

Choose a language to view report