Research

Polsce: Dotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo: Brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w polsce

Index Number: EUR 37/2147/2015

Każdego roku setki ludzi w polsce padają ofiarą przemocy fizycznej, nękania czy innych przestępstw z powodu ich cech czy przynależności do określonej mniejszości. Te przestępstwa są formą dyskryminacji, mają groźne i długofalowe skutki dla ofiar i społeczności, dlatego ich zwalczanie wymaga spójnego działania rządzących, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. polskie władze powinny dokonać nowelizacji kodeksu karnego, by zapewnić ściganie i karanie przestępstw motywowanych uprzedzeniami na tle wieku, niepełnosprawności, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej i statusu społeczno-ekonomicznego jako przestępstw z nienawiści.

Choose a language to view report

Download PDF

  • English
  • Polish
Download PDF