Danmark: »Giv os respekt og retfærdighed!« Adgang til retfærdighed for kvindelige voldtægtsoverlevere i Danmark

Kvinder i Danmark møder en lang række forhindringer når de forsøger at opnå retfærdighed for voldtægt. Langt størstedelen af alle voldtægter bliver aldrig anmeldt og ud af de få som gør, er der kun ganske få hvor der falder dom. Denne rapport, som indeholder interviews med overlevere, aktivister og myndighedspersoner, viser, at selvom der har været en bred opfattelse i Danmark om, at der er opnået lighed mellem kønnene, så bør myndighederne fortsat gøre endnu mere for at leve op til dette positive image. Amnesty International opfordrer de danske myndigheder til at ændre den juridiske definition af voldtægt til at være baseret på seksuel autonomi og samtykke og til at forbedre behandlingen af overlevere igennem alle dele af den juridiske proces.

Choose a language to view report

Download PDF