فرنسا

Human Rights in الجمهورية الفرنسية

Anistia Internacional  Report 2013


The 2013 Annual Report on
France is now live »

France: the dismissal of an employee wearing the headscarf is ...
10 April 2013

AMNESTY INTERNATIONAL. PUBLIC STATEMENT. France: the dismissal of an employee wearing the headscarf is discriminatory. ...

Public Statement       EUR 21/005/2013

France. Le renvoi d'une employée portant un foulard constitue ...
10 April 2013

Le 19 mars 2013, la Cour de cassation a considéré comme discriminatoire le licenciement d'une employée d'une crèche privée à Chanteloup-les-Vignes ...

Public Statement       EUR 21/005/2013

Diritti umani qui diritti dei Rom adesso: Un campanello d' ...
4 April 2013

DIRITTI UMANI QUI DIRITTI DEI ROM ADESSO UN CAMPANELLO D'ALLARME PER L'UNIONE EUROPEA. ... tutto ciò ...

Report       EUR 01/002/2013

Europe: Human rights here, Roma rights now: A wake-up call ...
4 April 2013

Thirteen years after the introduction of the Race Equality Directive, discrimination against Roma in Europe remains widespread. EU member states ...

Report       EUR 01/002/2013

AQUÍ Y AHORA: DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE ...
4 April 2013

El pueblo romaní, con una población aproximada de entre 10 y 12 millones de personas en Europa, ha sufrido desde siempre persecución, exclusión ...

Report       EUR 01/002/2013

Europe. Ici et maintenant, droits humains pour les Roms. Un ...
4 April 2013

Treize ans après l'adoption de la directive sur l'égalité raciale, les discriminations envers les Roms sont toujours répandues en Europe. Les ...

Report       EUR 01/002/2013

LIDSKÁ PRÁVA TADY PRÁVA ROMŮ TEĎ : BUDÍČEK PRO ...
4 April 2013

LIDSKÁ PRÁVA TADY PRÁVA ROMŮ TEĎ BUDÍČEK PRO EVROPSKOU UNII. „Vše, co chceme, je, aby s námi zacházeli jako s lidmi. ...

Report       EUR 01/002/2013

DREPTURILE OMULUI AICI, DREPTURILE ROMILOR ACUM ...
4 April 2013

DREPTURILE OMULUI AICI DREPTURILE ROMILOR ACUM UN SEMNAL DE ALARMĂ PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ. „... ...

Report       EUR 01/002/2013

France: New Roma forced evictions 'shameful' | Amnesty ...
3 April 2013

Over 200 people, mostly Romanian Roma, were forcibly evicted this morning from an informal settlement in greater Paris.

Story      

France. Les nouvelles expulsions forcées de Roms sont « ...
3 April 2013

Mercredi 3 avril au matin, plus de 200 personnes, pour la plupart des Roms de Roumanie, ont été expulsées de force d'un campement informel dans ...

Story      

O que você pode fazer