Research

Bosna i Hercegovina: Podnesak Komitetu Ujedinjenih nacija protiv torture, 62. sjednica, 6. novembar – 6. decembar 2017

Index Number: EUR 63/7219/2017

Amnesty International predstavlja ovaj podnesak Komitetu Ujedinjenih nacija (UN) protiv torture (Komitet) pred razmatranje 6. Periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine (BiH) o provođenju Konvencije o zabrani torture i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Ovaj dokument naglašava pitanja koja brinu Amnesty International u vezi s Listom pitanja (LP) Komiteta, koja će se razmatrati u vezi s Državnim izvještajem BiH.
Ta pitanja odnose se na kršenja ljudskih prava povezana sa zaostavštinom sukoba u BiH u periodu 1992-1995.

Choose a language to view report

Download PDF

  • Bosnian
  • English
Download PDF