• الأبحاث

Iran: کلیه کسانی که به خاطر شرکت مسالمتآمیز در تظاهرات بازداشت شدهاند را آزاد و در مورد کشته شدن یک تظاهرکننده تحقیق کنید

, رقم الوثيقة: MDE 13/8915/2018

اختر لغة لاستعراض التقرير