• Recherches

ایران: فشار و تهدید زندانی عقیدتی فرهاد میثمی برای شکستن اعتصاب غذا

, N° d'index: MDE 13/9323/2018

عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای خواهان آن شده است که مقامات ایران فورا و بدون قید و شرط فرهاد میثمی را آزاد کنند. فرهاد میثمی پزشک و مدافع حقوق بشری است که در دفاع از حقوق زنان فعالیت کرده است. وی علیرغم خواست خود به بهداری زندان اوین منتقل شده است و برای پایان دادن به اعتصاب غذایش تحت فشار قرار گرفته است

Voir le rapport en Persian