• Recherches

Със своята политика по въпросите на миграцията ЕС поставя живота и правата на хората в опасност

, N° d'index: EUR 05/004/2014

Voir le rapport en Bulgarian