• Campagnes

UA 225/89 - People's Republic of China: Arrests in Liaoning Province: Zhou Guijin, Zhi Chengyi, Zhao Junlu, Yang Dongju, Quan Baogui

, N° d'index: ASA 17/054/1989

Voir le rapport en Spanish