• Campagnes

UA 201/89 - People's Republic of China: Arrests in Shanghai, Yinchuan and Nanjing including: Xu Bingli, Zhou Endong, Chen Xuedong

, N° d'index: ASA 17/041/1989

Voir le rapport en Spanish