• Campagnes

SOUDAN : Adam Abdel al Rahman Abdel al Shafe (h), 50 ans ; Adam Abdel al Rusul Adam (h), 52 ans, agriculteur ; Al Omda al Tijani Sayf al Din (h), 55 ans ; Al Omda Abdelallah Ali Harun (h), 54 ans, agriculteur ; Abdel al Qader Issa Abdel al Qader (h) ; Sh

, N° d'index: AFR 54/005/2003

Dans quelle langue voulez-vous lire le rapport ?