Campañas

Further information on UA 205/89 (ASA 17/43/89, 26 June) – People’s Republic of China: Arrests, Beijing intellectuals, etc: New information on Chen Yizhi, no news on Bao Zunxin, Liu Gang, Ma Shaohua, Wan Qianjin, Chen Yang

Index Number: ASA 17/073/1989