• Campañas

China: Death penalty: 14 people sentenced to death in the Shenzhen Special Economic Zone, Guandong Province, including: Zhang Xiaojian, Qiang Chuqia, Qiu Dexi, Chen Zixie, Liu Gaowen, Chen Qiang, Chen Jingde, Fu Limin (f), Wen Yana (f), Xie Xiuyun (f), Ch

, Índice: ASA 17/088/1995

Selecciona un idioma para ver el informe