• Campañas

Further information on UA 184/89 (ASA 17/34/89, 16 June) - People's Republic of China: Beijing activists arrested in provinces: Wang Di, (correct name Xiao Bing), Zhou Fengsuo, Xiong Yan

, Índice: ASA 17/068/1989

Ver el informe en Spanish