• Campañas

UA 249/89 - People's Republic of China: Arrests in Xi'an, Shaanxi province: An Baojing, Zhao Demin, Ren Xiying, Xu Ying Bao Hongjian, Chang Ximin

, Índice: ASA 17/067/1989

Ver el informe en Spanish