• Campañas

UA 248/89 - People's Republic of China: Arrests: Students, academics and writers arrested: Wang Dan, Wang Yan, Li Honglin, Li Weiguo, Zhou Yongping, Lu Liling, Sun Li

, Índice: ASA 17/066/1989

Ver el informe en Spanish