• Campañas

Further information on UA 218/89 (ASA 17/52/89, 3 July) - People's Republic of China: Update on intellectuals arrested: Du Runsheng, Wang Juntao, Chen Ziming, Gao Shan, Su Xiaokang, Zhang Weiguo, Yu Haocheng, Bao Tong, Wang Ruowang, Gao Yu

, Índice: ASA 17/062/1989