• Campañas

Further information on UA 175/89 (ASA 17/30/89, 12 June) - People's Republic of China: Update on arrests in Beijing, including: Liu Xiaobo, Guo Haifeng, Yang Fuqian, Ren Wanding, Li Dan, Cheng Mingyuan

, Índice: ASA 17/045/1989

Ver el informe en Spanish