• Campañas

China: death penalty: Liu Kun, Chen Shizhong, Tang Shifa, Yu Jiaxi, Wang Wenbin, Shen Baodong

, Índice: ASA 17/012/1995

On 20 February 1995 the Nanjing Municipal People's Court in Jiangsu Province sentenced six men to death, one with a two-year reprieve, for the alleged rape of three females.

Ver el informe en English