74,082 results

Europe and Central Asia Censorship and Freedom of Expression

TURKEY: TERRORISM FINANCING LAW HAS IMMEDIATE ‘CHILLING EFFECT’ ON CIVIL SOCIETY

Bu raporda Türkiye’deki sivil toplum örgütü temsilcilerinin, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un (“7262 sayılı Kanun”) etkileri hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir. Bu kanun, Mali Eylem Görev Gücü’nün (“FATF”) 2019 yılındaki tavsiyelerine...