Research

Uluslararası af Örgütü Tüzüğü

Index Number: POL 20/001/1981

Montreal-Kanada’da 20-23 Ağustos 1981 tarihleri arasında yapılan 14. Uluslararası Konsey toplantısında yapılan değişikliklerle kabul edilen şekli

Choose a language to view report

Download PDF

  • English
  • Turkish
Download PDF