ایران – شهادت‌ها از تصویر ترسناک واقعیت زندگی روزانه زنان و دختران

این سند گزیده‌ای از شهادت‌های ۱۷ زن، یک دختر و دو مرد در ایران است که سازمان عفو بین‌الملل در فوریه ۲۰۲۴ اخذ و جمع‌آوری کرده است. شهادت این افراد، نمایی ترسناک از تشدید آزار و تعقیب زنان و دختران به دست مقامات جمهوری‌اسلامی ارائه می‌دهد که به منظور از بین بردن مقاومت شجاعانه آن‌ها در برابر قوانین توهین‌آمیز، تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری در کشور طراحی و اجرایی شده است.

Choose a language to view report

Download PDF