Research

Lekcia z diskriminácie: Segregácia rómskych detí v základnom vzdelávaní v Slovenskej republike

Index Number: EUR 72/5640/2017

Choose a language to view report

Download PDF

  • English
  • Slovak
Download PDF