Πρόσφυγες σε αυξημένο κίνδυνο επαναπροώθησης υπό το καθεστώς έκτακτης ανάγκης της Τουρκίας

Η Διεθνής Αμνηστία ανησυχεί ότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε ακόμα λιγότερο ασφαλή χώρο για τους/τις πρόσφυγες και τους/τις αιτούντες/ούσες άσυλο μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016. Οι εγγυήσεις για την μη αποστολή τους σε άλλες χώρες, όπου αντιμετωπίζουν κίνδυνο σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, έχουν μειωθεί δραστικά στο πλαίσιο μέτρων που έχουν υιοθετηθεί υπό το καθεστώς έκτακτης ανάγκης το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης έχει παραταθεί τρεις φορές μετά την αρχική περίοδο των τριών μηνών που είχε ανακοινωθεί στις 20 Ιουλίου 2016. Προς το παρόν ισχύει έως τις 19 Οκτωβρίου 2017. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραταθεί περαιτέρω μετά την ημερομηνία αυτή.

Choose a language to view report

Download PDF