• Education
  • Document

Ustavimo Revščino!

, Index number: SEC 01/010/2010

Delo z mladimi je ključ do spreminjanja naravnanosti družbe do revščine v prihodnje, zato bo projekt usmerjen tudi v usposabljanje mladih za razvoj in izvajanje akcij, ki bodo s perspektive spoštovanja človekovih pravic pripomogle k zmanjšanju revščine. V stremenju, doseči zadani cilj, smo se odločili izdati priročnik z nasveti in s predlogi, kako tovrstne teme obravnavati v razredu. Priročnik je v prvi vrsti namenjen pedagoškim in mladinskim delavcem. Projekt Ustavimo revščino! se izvaja v partnerstvu z mednarodnim sekretariatom Amnesty International iz Londona ter sekcijama Amnesty International Italija in Amnesty International Poljska.

View report in Slovenian