• Education
  • Document

De komplekse rettigheder

, Index number: SEC 01/009/2006

Essayene spænder over et bredt spektrum af emner. Nogle forfattere fortæller om personlige hændelser, hvor de har haft krænkelser af menneskerettighederne helt inde på livet, andre tager udgangspunkt i en bestemt rettighed, som de har et særligt forhold til og endelig beskriver enkelte, hvad de selv har gjort for at fremme menneskerettighederne. Fælles for essayene er dog, at alle forfatterne anerkender menneskerettighedernes berettigelse. I et undervisningsmæssigt perspektiv kan teksterne anvendes som udgangspunkt for samfundsmæssige og filosofiske diskussioner i klassen. Det tilhørende opgavehæfte er bygget op omkring temaer, der er relevante at beskæftige sig med i forhold til at forstå menneskerettighedernes kompleksitet i udskolingens ældste klasser. Temaerne kan inddrages som samfundsorienterede og filosofiske emner i dansk- og samfundsfagsundervisningen. De udvalgte temaer afspejler de problemstillinger, som essaysamlingens forfattere har fundet centrale at fokusere på i relation til menneskets rettigheder, ansvar og pligter. Til hvert emne er der forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med teksterne og hvilke problemstillinger, der er relevante at diskutere i forhold til hvert enkelt emne.

View report in Danish