Research

Madagasikara: Tara loatra raha efa maty izahay vao ho tonga ny fanampiana

Index Number: AFR 35/4809/2021

Latsaka an-katerena ny any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara (Le Grand Sud). Misedra haintany mafy indrindra nisy tao anatin’ny 40 taona ankehitriny ny any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara, izay fantatra koa amin’ny anarana hoe ‘Le Grand Sud’ “ (na ny faritra atsimo indrindra) ka aman-tapirisany ireo mponina ambivitry ny mosary ary anarivony maro ireo efa tena latsaka lalina anatin’izany.

Choose a language to view report

Download PDF

  • English
  • French
  • Malagasy
Download PDF