• Education
  • Document

Børn har også rettigheder

, Index number: SEC 01/008/2006

Børnerettigheder er et relevant emne for elever på alle klassetrin. Formålet med undervisningsforløbet ""Børn har også rettigheder"" er at gøre eleverne bevidste om deres rettigheder samt den forpligtelse og det ansvar, de indebærer. Det betyder, at eleverne skal lære, hvordan klassen i fællesskab kan sikre, at alle elever eksempelvis har ret til at udtrykke deres holdninger, blive lyttet til og deltage i leg. Undervisning i børns rettigheder er dermed et emne, der kan medvirke til at etablere et klassemiljø, hvor eleverne respekterer og tager ansvar for hinanden. "Børn har også rettigheder" er opdelt i moduler og er et fleksibelt materiale, der kan anvendes som et samlet forløb fra start til slut eller som et kortere forløb, hvor enkelte moduler inddrages i undervisningen. Du kan vælge at anvende et udpluk af de undervisningsideer fra materialet, ligesom du selv kan supplere med andre typer af arbejdsopgaver.

View report in Danish