• Research

دادخواست یک میلیون امضایی عفو بینالملل برای آزادی نسرین ستوده

, Index number: MDE 13/0521/2019

بنا به گزارشی که امروز از طرف سازمان عفو بینالملل منتشر شده، بیش از یک میلیون نفر از شهروندانِ بیش از ۲۰۰ کشور و سرزمین در سراسر دنیا، گرد هم آمدهاند تا خشم خود از حکم محکومیت نسرین ستوده را ابراز کنند. نسرین ستوده، وکیل و مدافع برجستهی حقوق بشر، در پی برگزاری دو محاکمهی ناعادلانه، به مجموعاً ۳۸ سال و ۶ ماه حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. در همین راستا، عفو بینالملل اعلام کرد که فعالان این سازمان از امروز طومارهای حاوی درخواست آزادی او را به سفارتخانههای ایران در نقاط مختلف دنیا تحویل می دهند

View report in Persian