• Research

زنان معترض به حجاب اجباری باید آزاد شوند

, Index number: MDE 13/0238/2019

سازمان عفو بین الملل با انتشار یک بیانیه از مقامات ایرانی خواست که به آزار، تهدید، بازداشت و حبس مدافعان حقوق زنانی که به صورت مسالمت آمیز نسبت به قوانین تحقیرآمیز و تبعیض آمیز حجاب اجباری اعتراض کرده اند پایان دهند و مدافعان حقوق زنانی که بر این اساس بازداشت شده‌اند را فورا و بدون قید شرط آزاد کنند

View report in Persian