Srbiji: Zarobljeni u automatizaciji: Siromaštvo i diskriminacija u sistemu socijalne zaštite u Srbiji: Rezime

Nalazi ovog izveštaja ukazuju na to da je, umesto da se pozabavi manjkavostima u sistemu socijalne zaštite, registar Socijalna karta operacionalizovao postojeće restriktivne uslove za sticanje prava i pogoršao isključenost, posebno nanevši štetu Romima i osobama sa invaliditetom. Kada se nametne sistemu socijalne zaštite bez značajnih zaštitnih mera, automatizacija često predstavlja intruzivno sredstvo za praćenje ispunjenosti uslova za sticanje prava i nesrazmerno šteti već marginalizovanim grupama.

Choose a language to view report

Download PDF