• Research

Със своята политика по въпросите на миграцията ЕС поставя живота и правата на хората в опасност

, Index number: EUR 05/004/2014

View report in Bulgarian