• Campaigns

UA 225/89 - People's Republic of China: Arrests in Liaoning Province: Zhou Guijin, Zhi Chengyi, Zhao Junlu, Yang Dongju, Quan Baogui

, Index number: ASA 17/054/1989

View report in Spanish