• Campaigns

UA 245/92 - People's Republic of China: legal concern / fear of ill- treatment: Chen Wei, Wang Peizhong, Guo Shaoyan, Wang Guoqi, Wang Qishan, Gao Yuxiang, Chen Qinglin, Yu Lianqing, Huang Jinwan, Ma Lianggang, Tian Yang

, Index number: ASA 17/042/1992

Choose a language to view report