• Campaigns

UA 278/90 - People's Republic of China (Tibet Autonomous Region):Death Penalty: Liao Weidong, Wang Changyong, Wen Chenzhang, Xu Fengzhen

, Index number: ASA 17/041/1990

View report in Spanish