• Campaigns

UA 191/89 - People's Republic of China: Fear of summary executions: Lin Shaorong, Zu Jianjun, Zhang Wenkui, Wang Hanwu, Chen Jian, Wang Lianxi, Luo Hongjun, Ban Huijie

, Index number: ASA 17/038/1989

View report in Spanish