• Campaigns

UA 185/89 - People's Republic of China: Arrests in Wuhan, Hangzhou, Shaoguan and Qingdao including: Fang Ke, Zhu Guanghua, Li Xiaohu, Gao Jintang, Guo Wenshen, Li Weiguo

, Index number: ASA 17/035/1989

View report in Spanish