Further information on UA 61/89 (ASA 38/04/89, 28 February) – Taiwan (Republic of China): Death penalty: Wu Pao-sheng, Li Teh-chan, Wu Hsin-tai