• الأبحاث

ایران: خودداری مقامات از تحویل جسد استاد کانادایی-ایرانی برای کالبدشکافی مستقل یک «پنهان‌کاری بیرحمانه» است

, رقم الوثيقة: MDE 13/7892/2018

ایران: خودداری مقامات از تحویل جسد استاد کانادایی-ایرانی برای کالبدشکافی مستقل یک «پنهان‌کاری بیرحمانه» است

استعرض التقرير بـ Persian