• الأبحاث

ایران: ماگدلنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل در واکنش به گزارشهای بستری شدن مهدی کروبی رهبر مخالفان و کاندیدای ریاست جمهوری پیشین ایران در روزهای اخیر گفت

, رقم الوثيقة: MDE 13/6853/2017

ایران: ماگدلنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل در واکنش به گزارشهای بستری شدن مهدی کروبی رهبر مخالفان و کاندیدای ریاست جمهوری پیشین ایران در روزهای اخیر گفت

استعرض التقرير بـ Persian