• الحملات

Yugoslavia (Kosovo province): Further information on fear of torture / ill-treatment and new concern: fear of unfair trial: Ganimet Podvorica

, رقم الوثيقة: EUR 70/015/1995

AI has learned that Ganimet Podvorica is due to go on trial on 30 September 1995 on charges of terrorism and illegal possession of arms. If convicted he faces a sentence of up to 20 years. While acknowledging the seriousness of the charges, AI is concerned about allegations that Ganimet Podvorica was tortured in pre-trial detention. AI is calling for him to be given a fair trial in accordance with international standards.

EXTERNAL AI Index: EUR 70/15/95
30 August 1995
Further information on UA 350/94 (EUR 70/22/94, 22 September 1994) - Fear of
torture/ill-treatment and new concern: Fear of unfair trial
YUGOSLAVIA (Kosovo province) Ganimet Podvorica
Amnesty International has learned that Ganimet Podvorica is due to go on trial
on 30 September 1995 before the district court of Priština on charges of
terrorism and illegal possession of arms. If convicted, he faces a prison
sentence of up to 20 years.
According to the indictment, which was reportedly filed in March 1995, Ganimet
Podvorica, together with other unidentified persons, shot two police officers
and wounded five others on the outskirts of the town of Glogovac on 22 May
1993.
Ganimet Podvorica has been detained since his arrest in September 1994.
According to his lawyer, Ganimet Podvorica has consistently denied the charges
against him during pre-trial investigation, despite having allegedly been
subjected to physical torture.
In July 1994, a Serbian police inspector, Dragan Mladenovi_, alleged in a radio
interview that a deputy Minister of the Interior of Serbia had organized the
shooting of the police officers in Glogovac, with the aim of provoking conflict
between ethnic Albanians and Serbs.
FURTHER RECOMMENDED ACTION: Please send faxes or airmail letters in English,
French, German or in your own language:
- expressing concern about allegations that Ganimet Podvorica, who is due to
go on trial in Priština on charges of terrorism and illegal possession of arms,
was tortured following his arrest in September 1994;
- acknowledging the extreme gravity of the offences with which he has been
charged but noting that torture and other ill-treatment are in all circumstances
prohibited both under Yugoslav national law and under international law;
- urging that Ganimet Podvorica be given a fair trial in accordance with
international standards for fair trial.
APPEALS TO:
1. President of the Republic of Serbia
Slobodan Miloševi_
Predsednik Republike Srbije
Andri_ev venac 1
11000 Beograd, Yugoslavia
Faxes: +381 11 682 167
Salutation: Dear President
2. Federal Minister of Justice
Uroš Klikovac
Ministar za pravosudje
Savezno ministarstvo za pravosudje Bulevar AVNOJ-a 104
11070 Beograd, Yugoslavia
Faxes: +381 11 195 244
Salutation: Dear Minister
2
3. Minister of Justice of Serbia
Arandjel Marki_evi_
Ministar pravde
Republi_ko Ministarstvo za pravosudje i opštu upravu
Nemanjina 26
11000 Beograd, Yugoslavia
Faxes: +381 11 659 682
Salutation: Dear Minister
COPIES TO:
1. Committee for the Defence of Human Rights and Freedoms, Priština:
Xhavit Mitrovica 15
38000 Priština, Yugoslavia.
2. Humanitarian Law Fund
Terazije 6/III
11000 Belgrade, Yugoslavia
3.Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
Obili_ev Venac 27/IV
Belgrade, Yugoslavia
and to diplomatic representatives of Yugoslavia accredited to your country.
PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat,
or your section office, if sending appeals after 15 October 1995.

اختر لغة لاستعراض التقرير