• الحملات

Yugoslavia (Kosovo): Further information on fear of torture / ill-treatment: some 130 ethnic Albanian former police employees, including Vllaznim Shehu, Gani Hajdari, Sherif Shala, Shaban Shala, Sefer Hasanaj, Xhevat Ibraj, Idriz Elezaj, Skender Krasniqi

, رقم الوثيقة: EUR 70/003/1995

Nine ethnic Albanian former police employees arrested in November and December 1994 are due to go on trial on 5 April 1995 before the district court of Pec (see names above). There are the first among some 130 former police employees detained since November 1994 on charges of seeking to undermine Yugoslavia's territorial integrity by force to be tried. Lawyers have repeatedly alleged that many of the defendants were tortured or ill-treated after arrest to extract confessions.

EXTERNAL (for general distribution) AI Index: EUR 70/03/95
Distr: UA/SC
24 March 1995
Further information on UA 412/94 (EUR 70/26/94, 24 November 1994) and follow-ups
(EUR 70/27/94, 25 November; EUR 70/28/94, 2 December; EUR 70/29/94, 8 December
and EUR 70/01/95, 24 January 1995 - Fear of torture and ill-treatment
YUGOSLAVIA (KOSOVO):Some 130 ethnic Albanian former police employees, including
Vllaznim Shehu, Gani Hajdari, Sherif Shala, Shaban
Shala, Sefer Hasanaj, Xhevat Ibraj, Idriz Elezaj,
Skënder Krasniqi and Dërgut Bibaj
Nine ethnic Albanian former police employees arrested in November and December
1994 are due to go on trial on 5 April 1995 before the district court of Pe_.
They are Vllaznim Shehu, Gani Hajdari, Sherif Shala, Shaban Shala, Sefer
Hasanaj, Xhevat Ibraj, Idriz Elezaj, Skënder Krasniqi and Dërgut Bibaj. These
are the first among some 130 former police employees who have been detained
since November 1994 on charges of seeking to undermine Yugoslavia's territorial
integrity by force, under Article 116 of the Yugoslav Criminal Code. Lawyers
have repeatedly alleged that many of the defendants were tortured or severely
ill-treated following arrest, with the aim of obtaining self-incriminating
statements from them. According to one report, Dërgut Bibaj was so badly beaten
by police after his arrest that he had to be admitted to Pe_ hospital for
treatment, where he allegedly continued to be interrogated.
Seven other former police employees have also been indicted in Pe_, but the
date of their trial has not yet been announced. According to press reports,
the two groups of defendants are accused of having set up a "parallel" or
clandestine ethnic Albanian police force in Kosovo province. The first group
is reportedly alleged to have set up a "public order" unit in the Pe_ area,
and the second a "state security" unit. Indictments have also been filed against
44 former police employees in Prizren and against 28 former police employees
in Gnjilane, on similar charges.
Lawyers have complained of breaches of procedure during pre-trial proceedings,
including restrictions on their access to the defendants and to court files
on the cases.
FURTHER RECOMMENDED ACTION: Please send telegrams/faxes/express and airmail
letters:
- urging that the above nine persons and all others indicted on similar charges
be granted a fair trial according to international standards;
- expressing concern about frequent allegations that many of the defendants
were tortured or severely ill-treated by police officers following arrest,
among them Dërgut Bibaj, who reportedly was admitted to hospital because of
the injuries he suffered;
- urging that all allegations of torture or ill-treatment be thoroughly and
impartially investigated and any police officer found responsible be brought
to justice;
- citing Article 15 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (ratified by Yugoslavia) which states:
"Each State Party shall ensure that any statement which is established to have
been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any
proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the
statement was made."
2
APPEALS TO:
Federal Minister of Justice
Mr Uroš Klikovac
Ministar za pravosudje
Savezno ministarstvo za pravosudje Bulevar AVNOJ-a 104
11070 Beograd, Yugoslavia
Faxes: +381 11 636 775 (via Federal Prime Minister)
Telegrams: Savezni ministar za pravosudje, Belgrade, Yugoslavia
Salutation: Dear Minister
Minister of Justice of Serbia
Mr Arandjel Marki_evi_
Ministar pravde
Republi_ko Ministarstvo za pravosudje i opštu upravu
Nemanjina 26
11000 Beograd, Yugoslavia
Faxes: +381 11 682 167 or +381 11 659 682
Telegrams: Ministar za pravosudje Republike Srbije
Salutation: Dear Minister
President of the Serbian Assembly
Dragan Tomi_
Predsednik
Narodna Skupština Srbije
Srpskih vladara 14
11000 Beograd, Yugoslavia
Telegrams: Predsednik Narodne Skupštine Srbije, Belgrade, Yugoslavia
Salutation: Dear President of the Assembly
COPIES OF YOUR APPEALS TO:
1. Committee for the Defence of Human Rights and Freedoms
Xhavit Mitrovica 15
38000 Priština, Yugoslavia.
2. Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
Obili_ev Venac 27/IV
Belgrade, Yugoslavia
and to diplomatic representatives of Yugoslavia accredited to your country.
PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat or
your section office if sending appeals after 10 May 1995.

اختر لغة لاستعراض التقرير